Charter

Werken bij Lichtvis

Als leerling of student kom je bij Lichtvis mogelijks voor het eerst in contact met een professionele werkomgeving. We vinden het daarom belangrijk dat we jou een job met een goede ervaring kunnen bieden. Om dat te bereiken hebben we een charter opgesteld waarbij wij van onze kant een klimaat willen creëren waarin iedereen zich goed voelt. Tegelijkertijd verwachten we ook van jou om mee dat klimaat te ondersteunen in relatie met de verantwoordelijken, medestudenten en anderen waarmee je in contact zou komen. Ook vragen we om vragen of problemen te signaleren aan de verantwoordelijke of via een vertrouwenspersoon (zie hieronder).

Onze beloftes

 • Respect is de basis van onze relatie met alle personen die in contact komen met Lichtvis.
 • We houden rekening met elkaars individuele verschillen op een manier die verder gaat dan wettelijk voorzien.
 • We respecteren individuen en hun recht op privacy.
 • We discrimineren niet op grond van geslacht of leeftijd, ras, sociale, culturele of nationale afkomst, vakbondsactiviteiten, seksuele voorkeur, beperking, politieke overtuiging of religie.
 • We nemen nieuwe jobstudenten aan uitsluitend op basis van professionele criteria, naargelang hun specifieke kwaliteiten, en behandelen hen met respect en zonder vriendjespolitiek.
 • Als de samenwerking niet zou verlopen zoals gewenst dan gaan we eerst in gesprek met elkaar en kijken we hoe we de samenwerking kunnen verbeteren. Indien we moeten afscheid nemen dan doen we dat op een respectvolle manier.
 • We creëren een positief klimaat waarin ruimte is voor fouten en aandacht voor verbetering.
 • We geven je voldoende info en opleiding zodat je het werk correct kunt uitvoeren.
 • We contacteren je als er opnieuw werk ontstaat waarvoor we kunnen samenwerken. Als je deze communicatie niet langer wenst is een eenvoudig berichtje voldoende.

Wat verwachten we van jou?

 • We leveren kwaliteit aan onze klanten en verwachten dat jij jouw rol daarin speelt en bijdraagt aan dit doel.
 • Je werkt samen binnen het team met hetzelfde respect en integriteit zoals de verantwoordelijken van Lichtvis hanteren.

Vertrouwenspersoon bij vragen of problemen

De contactgegevens voor jouw vertrouwenspersoon kun je terugvinden op de charter die je meekreeg bij de start. Deze charter met contactgegevens hangt ook uit op de werkplek.

Bekijk ook onze privacy statement om te weten hoe we omgaan met gegevens.

Was deze informatie nuttig?